วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คอลลี่พิงค์ คอลลาเจน 6000 มล. บรรจุกล่องละ 30 ซอง Colly Pink เป็นคอลาเจนที่ดื่มแล้วปลอดภัย ได้รับ อย. และต้องเป็นของแท้ เท่านั้น จึงจะได้ประโยชน์จากคอลลาเจน ของคอลลี่พิงค์ได้เต็มประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบของ คอลลี่พิ้งค์ 6000 Mg.
1.ฟิช ไอโดรไลซ์ คอลลาเจน 6.000 กรัม (60.0%)
2.ไกลซีน 0.100 กรัม (1.0%)
3.แคลเซียม แอคอร์เบต 0.060 กรัม (0.06%)


www.collagen-10000.com